Welkom bij Koor Odyssee Breda
Koor Odyssee Breda is een koor dat (minimaal) vierstemmig zingt. Dit doen we onder leiding van onze dirigent Niels Loose.
Koor Odyssee Breda is een koor waar in een gezellige sfeer wordt getracht een zo hoog mogelijke kwaliteit te bereiken.

Ons repertoire is voornamelijk klassiek getint, maar we deinzen niet terug voor muziek uit andere periodes en stromingen.

We repeteren ieder maandagavond in de binnenstad van Breda, in de Waalse kerk (Catharinastraat 83).

Koor Odyssee Breda is aangesloten bij de KBZON.
Het laatste nieuws

Na onze recente concerten in Klundert en tijdens de KAM in het Chasse theater in Breda, zijn we nu hard aan het werk met nieuw uitdagend repertoire voor ons volgende concert op 17 mei 2020.