Welkom bij Koor Odyssee Breda
Koor Odyssee Breda is een koor dat (minimaal) vierstemmig zingt. Dit doen we onder leiding van onze dirigent Niels Loose
Koor Odyssee Breda is een koor waar in een gezellige sfeer wordt getracht een zo hoog mogelijke kwaliteit te bereiken.

Ons repertoire is voornamelijk klassiek getint, maar we deinzen niet terug voor muziek uit andere periodes en stromingen.

We repeteren ieder maandagavond in de binnenstad van Breda, in de Waalse kerk (Catharinastraat 83)

Er is op dit moment ruimte voor een lage BAS!

Koor Odyssee Breda is aangesloten bij de KBZON
Het laatste nieuws

Na onze recente concerten in Klundert en tijdens de KAM in het Chasse theater in Breda, zijn we nu hard aan het werk met nieuw uitdagend repertoire voor ons volgend concert (mei 2020).

U gaat hier nog meer van horen!